Tietoturvaseloste - Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

 

Rekisterinpitäjät ja yhteyshenkilöt:

Tattoo Parlour Art Collective, Torikatu 2, 05800 Hyvinkää:

Art à la Anna, 2408690-2, puh. 045 255 6725, anna@artcollective.fi

Art Elysior, 2555580-3, puh. 040 930 3536, heini@artcollective.fi

 

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakastietojen ja -suhteiden ylläpito, sekä asiakkaiden tilausten ja tatuointitöiden käsittely ja arkistointi.

Tietoja voidaan käyttää myös kohdennetun sisällön ja mainonnan tuottamiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Asiakkaan on täytettävä asiakastietolomake, jotta asiakassuhde voidaan solmia ja toimenpide suorittaa.

 

Rekisterin tietosisältö:

Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika/ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite ja tiedot tilatusta työstä/tehdystä tatuoinnista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan itse täyttämä ja allekirjoittama asiakastietolomake

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakkaan asiakastietolomakkeelle täyttämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin viranomaisen määräyksestä. Alaikäisten asiakkaiden tiedot voidaan luovuttaa asiakkaan huoltajalle/huoltajille.

 

Rekisterin suojauksien periaatteet:

Asiakasrekisterin tiedot ovat luottamuksellisia. Asiakastietolomakkeet säilytetään vain manuaalisina versioina lukitussa kaapissa.

Niihin kohdistuva uhkana voidaan pitää studioon mahdollista murtautumista ja tietojen varastamista.

Asiakkailta kerätään vain minimimäärä tietoa, joten rikollisen mahdollinen hyöty varastetuista tiedoista ulottuisi nimi, syntymäaika ja yhteystietoihin. Murron tapahtuessa asiasta tehtäisiin rikosilmoitus ja tiedotettaisiin yritysten netti- ja sosiaalisenmedian sivuilla.

Asiakastietolomakkeita säilytetään enintään viisi vuotta, kun asiakastiedot poistetaan rekisteristä tuhotaan asiakastietolomake asianmukaisesti silpputtuna hävittäen.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Pyynnön tietojen tarkastuksesta ja korjauksesta voi tehdä joko studiolla paikanpäällä tai yhteyshenkilöiden sähköpostin välityksellä.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Asiakkaalla on oikeus kieltää tai peruuttaa häntä koskevien tietojen käyttö suoramarkkinoinnissa, etämyynnissä tai muissa suoramarkkinoinneissa, sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa.

Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa poistamista/asiakastietolomakkeen tuhoamista kolmen vuoden jälkeen toimenpiteen suorittamisesta. Asiakastietolomakkeita säilytetään viisi vuotta, jonka jälkeen ne tuhotaan jokatapauksessa.

 

Copyright © 2018 Art à la Anna & Art Elysior

Kaikki oikeudet pidätetään